Publisert 15.05.2017
SAM_0827.JPG

Laurdag hadde kulturskulen sin årlege vårkonsert og opning av vårutstilling i Bekkjarvik. 

Publisert 15.05.2017
SAM_0819.JPG

 Laurdag vart Drømmestipendet 2017 utdelt til Dorothea Wessel frå Bekkjarvik!

Publisert 05.05.2017
Villsaulam.jpg

I Austevoll er det mange som driv med sau, og me har mange foretak med sau i utegangardrift i lynghei og utmark. Fleire har sauerasen «gamal norsk villsau», mens andre har tyngre blandingsraser. Villsau- og utegangerdrift er viktig for kulturlandskapet og identiteten til Austevoll. Samstundes er dyrehaldet i Austevoll underlagt same forskrifter som i landet elles. Her er nokre av forskriftene som gjeld og viktige krav som er heimla i desse.

Publisert 05.05.2017
Plasryddedagendagen.jpg

 

No er alt klart for laurdagens ryddeaksjon! 

Publisert 05.04.2017
SAM_0565.JPG

  Felles søknadsskjema for tilskotsordningane.

Publisert 03.04.2017
Feier i stige

Fritidsbustader i Austevoll kommune vil i tida framover motta feie- og tilsynstenester 

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS