Publisert 16.03.2018

Laurdag den 24. mars 

Publisert 15.03.2018

 Austevoll Legesenter har fått nyt turnuslege

Der er Dr. Camilla Aag Sjursen. Ho skal vere hos oss frå 1 mars til 31 august 2018. Turnuslegen arbeider i fastlegetenesta, legevakta og helsestasjon for ungdom.

Publisert 05.03.2018
Kultur

 

 

Skal du søkja om kommunale tilskot, gå inn på søknadsskjema https://www.austevoll.kommune.no/sd/skjema/AKO020/

 

Søknadsfrist 31. mars 2018

Publisert 01.03.2018

Skattelister for 2018 gjeldande eigedommar og anlegg som inngår i "verk og bruk",  er lagt ut til offentleg innsyn på servicekontoret.  

Publisert 28.02.2018
DSC_0037.JPG

 

 

Det vert vist til kommunestyremøte i Austevoll 26.02.18, og vedtak i sak 020/18 om endring av skulekrinsgrensa til Møkster skule.

 

Vedtak:

Austevoll kommunestyre vedtek å sende endring av skulekrinsgrenser i Austevoll på høyring. Høyringsfrista vert sett til 16. april. Høyringsforslaget rår til at elevar frå noverande Møkster krins i framtida høyrer til Storebø krins.
Høyringa skal annonserast på kommunen sine nettsider og lokalavisa, og skal via brev spesielt invitera berørte parter til å koma med høyringsinnspel.

 

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS