Endeleg godkjenning av vegnamn Ørneset, Prestaneset, Stolmasundet

Publisert av Wenche Gloppen. Sist endra 08.03.2018

Austevoll kommune vedtok den 22.02.2018 i sak 023/18 endeleg godkjenning av følgjande vegnamn

  1. Ny vegparsell: Ørneset
  2. Ny vegparsell: Prestaneset
  3. Ny vegparsell: Stolmasundet

 

Namna kan påklagast av dei som har rett etter Lov om stadnamn §10. Klage.

Vedtak etter denne lova kan påklagast av dei som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å

ta opp saker om skrivemåten av stadnamn.

 

Klagefrist er sett til torsdag 29. mars 2018.

Desse kan sendast til postmottak@austevoll.kommune.no eller per post til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 STOREBØ.

Den skal vera i skriftleg form og underteikna.

Ytterlegare informasjon (PDF, 777 kB)

 

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS