Høyring – endring av ny vegparsell - Ørnesvika

Publisert av Wenche Gloppen. Sist endra 08.03.2018

Austevoll kommunestyre har vedteke å senda endra vegparsell på ny høyring.

 

Endringsforslag: Namn på høyring og offentleg ettersyn etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §37.

Ref. Kommunestyret 22.02.2018 Sak 024/18.

 

Ein har oppretta ny vegparsell etter ny utbygging. Vegnamn dette gjeld er no på ny høyring og offentleg ettersyn.

 

Dette gjeld:

Vegparsell 1221
Tidlegare vedteke vegnamn Ørnesdalen vert endra til Ørnesvika.

 

Uttale skal sendast skriftleg til postmottak@austevoll.kommune.no eller til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 STOREBØ, innan 3 veker.

 

Meir informasjon om saka (PDF, 698 kB)

 

Uttalefrist vert sett til torsdag 29. mars 2018.

 

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS