Høyring – nye vegparsellar

Uttalefrist 6. juni 2018

Publisert av Wenche Gloppen. Sist endra 14.05.2018

Austevoll kommunestyre har vedteke å senda nye vegparsellar på høyring.

Vegnamn på høyring og offentleg ettersyn etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §37.

Ref. Formannskapet 17.04.2018 Sak 035/18 og kommunestyret 26.04.2018 Sak 047/18.

Ein har oppretta nye vegparsellar etter ny utbygging. Vegnamn dette gjeld er no på høyring og offentleg ettersyn.

Dette gjeld:

Vegparsell 1223, Heggjevika
Vegparsell 1224, Storemyrshaugen
Vegparsell 1225, Indreholmsvegen
Vegparsell 1226, Storaskjersvegen
Vegparsell 1227, Mehaugen


Uttale skal sendast skriftleg til postmottak@austevoll.kommune.no  eller til Austevoll kommune,

Birkelandsvegen 2, 5392 STOREBØ, innan 3 veker.

 

Meir informasjon om saka (PDF, 2 MB)

Uttalefrist vert sett til torsdag 6. juni 2018.

 

Nyhende
Artikkel (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS