Høyringsbrev - endring av skulekrins Møkster

DSC_0037.JPG - Klikk for stort bilete

 

 

Det vert vist til kommunestyremøte i Austevoll 26.02.18, og vedtak i sak 020/18 om endring av skulekrinsgrensa til Møkster skule.

 

Vedtak:

Austevoll kommunestyre vedtek å sende endring av skulekrinsgrenser i Austevoll på høyring. Høyringsfrista vert sett til 16. april. Høyringsforslaget rår til at elevar frå noverande Møkster krins i framtida høyrer til Storebø krins.
Høyringa skal annonserast på kommunen sine nettsider og lokalavisa, og skal via brev spesielt invitera berørte parter til å koma med høyringsinnspel.

 

Publisert av Liv Janne Klepsvik. Sist endra 28.02.2018

Høyringsspørsmål

Kva meiner høyringsinstansen om endring av skulekrinsgrensa der elevar frå Møkster i framtida høyrer til Storebø krins?

 

Høyringsfrist

Frist for å levera høyringsinnspel er 16. april 2018 kl 14.00. Høyringsinnspela skal leverast pr e-post til postmottak@austevoll.kommune.no eller skriftleg som brev stila til Austevoll kommune.

Merk høyringsinnspel 18/29.

 

Høyringsinstansar

FAU/SU, lærarorganisasjonane, elevråd ved Møkster skule, Møkster velforening og Møkster Bu får tilsendt høyringsbrevet skriftleg via post og e-post. Høyringsinstansar utover desse vert varsla gjennom offentleggjering av høyringa i Marsteinen og via nettsidene til Austevoll kommune.

 

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS