Informasjon om feil i utsendt faktura kommunale avgifter i april

Grunna teknisk feil har enkelte kundar motteke faktura knytt til slamtank der det er lagt inn feil pris. Dette gjeld kundar som har slamtank mindre enn 4 kubikk (gjeld berre bustadhus).

Austevoll kommune vil  retta opp feilen ved utsending av faktura i oktober 2018 der faktura blir redusert med 62 kr.

I tillegg har enkelte kundar opplevd at e-faktura og avtalegiroavtale med Austevoll kommune er avslutta. Denne må aktiverast på nytt i nettbanken.

Publisert av økonomisjef Thomas Martin Larsen. Sist endra 02.05.2018 13:19
Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS