Kommunestyremøte 16. mars

Publisert av Astrid Norunn Fagerbakke. Sist endra 10.03.2017

Innkalling og saksliste er lagt inn på heimesida.  Sakene m/vedlegg kan lesast sak for sak under Innsyn, postliste - politiske saker, i tillegg ligger alle sakene m/vedlegg i ei fil under politikk. Ein del av referatsakene kan kun lesast i fila som ligg under politikk.

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS