Nytt skjema for fødselspermisjon for kommunalt tilsette

Publisert av Anne Gerd Aga Engelsen. Sist endra 13.11.2017

 Det er laga eit nytt skjema for "Varsel til arbeidsgiver om fødselspermisjon".

Dette skjemaet skal nyttast for å varsla arbeidsgiver om uttak av både fødselspermisjon for mor, og fedrepermisjon for far.

Ved mottak av skjemaet blir det laga vedtak, og sendt inn inntektsoppgåve frå arbeidsgiver, til Nav.

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS