Ordinær førehandsrøysting frå torsdag 10. august

valglogo_gull_nynorsk.jpg - Klikk for stort bilete  

Publisert av Wenche Gloppen. Sist endra 04.09.2017Valdagen for stortings- og sametingsvalet er måndag 11. september.
 

Førehandsrøysting kan utførast på servicekontoret på kommunehuset i Storebøportalen i perioden
torsdag 10. august til fredag 8. september. I tillegg blir det annonsert førehandsrøysting i andre lokale i perioden.


 

Du kan førehandsrøysta i den kommunen du sjølv ønskjer. Røystinga vil verta send til din heimkommune for oppteljing.Dersom du førehandsrøyster i ein annan kommune enn der du er innført i manntalet, hugs å førehandsrøysta så tidleg at røysta di når fram til heimkommunen din gjennom posten innan kl 17 tysdag 12. september.


Hugs valkort og legitimasjon.

Hugs å ta med legitimasjon ved røysting, det er ikkje nok å seie namn og fødselsdato. Det er og ynskjeleg at du tar med valkort.

 Eksempel på legitimasjon er pass, førarkort og bankkort med bilete.

 

Tid og stad for førehandsrøysting:

.
Kommunehuset, servicekontoret

I tidsrommet 10. august - 8. september:

Måndag - fredag kl. 0800 -1500

 

Torsdag 31. august kl. 1500 -1700 

 

Torsdag 7. september kl. 1500 -1700 

  Fredag 08. sept. kl. 1600 - 1900
   

Austevoll bibliotek, Bekkjarvik
 
Laurdag 2. sept. kl. 1100-1300
  Fredag 08. sept. kl. 1600 - 1900
   

Austevoll PO senter
 
Onsdag 6.sept kl 1000-1200
   
Birgittunet Tid vert avtalt med Birgittunet
   
Austevoll vidaregåande skule


Torsdag 7.sept kl 1000-1215

 

Spørsmål i samband med førehandsrøysting kan rettast til Austevoll kommune, tlf. 55 08 10 00 eller 55 08 10 23.


 

Austevoll valstyre

Morten Storebø

Leiar

 

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS