Tidlegrøysting 2017 - frå 1. juli til og med onsdag 9. august

valglogo_gull_nynorsk.jpg - Klikk for stort bilete

Publisert av Wenche Gloppen. Sist endra 07.08.2017

 


Frå 1. juli kan ein røyste innanriks, såkalla tidlegrøysting. Ordninga gjeld til og med  onsdag 9. august, det vil seie fram til ordinær førehandsrøysting som startar  torsdag 10. august.
 


Dersom du ikkje har høve til å røyste i den ordinære førehandsrøystingsperioden eller på valdagen, kan du tidlegrøyste på servicekontoret på kommunehuset i Storebøportalen til desse tidene:


Alle vekedagar frå kl.08.00-15:00

 

Hugs å ta med legitimasjon ved røysting. Ta med valkort om du har motteke dette.

 

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS