Vegnamn på høyring og offentleg ettersyn

Kommunestyret vedtok den 14.09.2017, sak 101/17 å sende vegnamna Ørneset og Ørnesvika på offentleg høyring.Vegnamnskilt - Klikk for stort bilete  

Ettersom adressering er ei dynamisk prosess, der ein opprettar nye vegar etter kvart som det kjem til fleire bustader/bueiningar, er det no oppretta to nye vegparsellar. Grunnen til dette er er mangel på ledige nummer i eksisterande vegparsell. 


Namna som no er på høyring er Ørneset(endring etter privat innspel) og Ørnesvika (ny parsell).


Høyringfristen er 3 veker og er satt til 9. november.


Uttale må vera i skriftleg form og underteikna. Uttale sendast til postmottak@austevoll.kommune.no eller via post til Austevoll Kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø.

For ytterlegare informasjon sjå her (PDF, 384 kB).
 

Nyhende
Artikkel (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS