Austevoll

Bruene i Austevoll - Klikk for stort bileteBruene i Austevoll Austevoll er ei øykommune nær Bergen i Hordaland. Nærheita til Noregs nest største by, saman med eit spennande næringsliv og flott natur har gjort Austevoll til ei attraktiv kommune å bu og virke i for innbyggarar, organisasjonar og turistar.

Ei av dei største oppgåvene for Austevoll dei siste tiåra har vore å knyta øyane tettare saman, og å betra kommunikasjonen med omverda.
I 1980 kom den første brua mellom øyane Selbjørn og Huftarøy, mens brua mellom Stolmen og Selbjørn vart ferdigstilt i slutten av 1998. Allereie året etter kom brua mellom Storekalsøy og Hundvåkøy. Brua mellom Hundvåkøy og Huftarøy vart opna 17. november 2007, og med denne på plass er hovudøyane i Austevoll knytte saman!

Hurtigbåt og ferje gjer det enkelt å ferdast sørover og nordover. Innad i kommunen har ein eigen hurtigbåt som fraktar folk til og frå dei ytre øyane.

 

Jobb i Austevoll kommune?

 

 

 


 

Kommunikasjon:
 Hurtigbåtsamband Flesland kai - Hufthamar (25 min.)
 Hurtigbåtsamband Bergen - Hufthamar (50 min.)
 Hurtigbåtsamband Stavanger - Hufthamar (3,5 t)
 Ferjesamband Krokeide - Hufthamar (40 min.)
 Ferjesamband Sandvikvåg/Stord - Husavik (20 min.)
 Sjøkart nr. 21

 

 


Kontaktinformasjon Austevoll kommune / Viktige telefonnummer:

Telefon: 55 08 10 00
E-post: postmottak@austevoll.kommune.no
LEGEVAKT: 116117
Hjemmetjenesten: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
Sist endra 31.08.2015
Om Austevoll

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS