Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Bygdabøker (Nasjonalbiblioteket)

Bygdabøker og lokal litteratur

Nasjonalbiblioteket har digitalisert bygdebøker og annan lokal litteratur. Ved å følgje lenkene under kan du lese bøkene i fulltekst.

Bygdabøker:

Austevoll 1: Gard og ætt Møkster sokn

Austevoll 2: Gard og ætt Austevoll sokn

Austevoll 3: Gard og ætt Tidlegare Bekkjarvik kapellsokn: ættesoge

Austevoll 1: Kultursoge

Nasjonalbiblioteket si nettside og på nettsida til Austevoll folkebibliotek,

ved å skrive søkeordet Austevoll, kan du finne annan lokal litteratur som bøker og hefter

om til dømes krigen i  Austevoll, kyrkjene, Bekkjarvik som kremmarleie gjennom 350 år.

Ein del av bøkene er ikkje publisert i fulltekst.