Austevoll kommune

Utvikling og forvaltning

Gebyr og brukarbetaling 2020

3 Utvikling og forvaltning

3.1 Utleigesatsar omsorgsbustad

Utleigesatsar omsorgsbustad
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Husleige      
Bekkjarvik bufellesskap pr. månad 5 740 5 884
Birgittunet pr. månad 5 740 5 884
Bjørketun pr. månad 5 740 5 884
Eidsbøen bufellesskap  pr. månad 5 740 5 884
Kleivhaugane pr. månad 5 740 5 884
Knivhaugane pr. månad 5 740 5 884
Soltun pr. månad 5 740 5 884
Bekkjarvik brygge pr. månad 8 431 8 461
Storebø brygge pr. månad 8 431 8 461
Møksterbu pr. månad 8 657 8 874

3.2 Utleigesatsar for kommunale bygg

Auke over 2,5 % skal dekke vakttelefon vaktmester
Utleigesatsar for kommunale bygg
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Klasserom og tilsvarande  pr.kveld 276 300
Tillegg for kvart klasserom pr.kveld 131 150
Garderobar og dusj pr.kveld 690 750
Gymnastikksal + garderobar pr.kveld 897 1100
Gymnastikksal + kjøken + toalett + gang + vestibyle og garderobe pr. kveld 1 656 2 000
Kultursal og amfi      
Kvardagar pr.kveld 690 1 200
Helg,helligdagar og skuleferie pr. døgn 1 518 2 100
Timesats ekstra reinhald pr. time   500
Timesats ekstra vaktmester pr. time   1 000

3.3 Utleigesatsar utstyr ved bruk som krev flytting

Utstyr - ved bruk som krev flytting
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Piano pr. kveld 483 495
EL. Orgel pr. kveld 317 325
Gitar pr. kveld 166 170
Lys pr. kveld 200 200
Tillegg pr lys pr. kveld 60 60

3.4 Billettprisar Austevollbadet

Billettprisar Austevollbadet
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Billettpris kvardag:
Barn 6 -15 år pr. dag 60 60
Ungdom 16-19 år pr. dag 75 80
Vaksne frå 20 år pr. dag 100 110
Pensjonist/ufør pr. dag 75 80
Familie 2 vaksne pr. dag Som vaksen  
Familie 2 vaksne + barn pr. dag 250 270
Familie 1 vaksen + barn pr. dag 150 160
Billettpris helg:      
Barn 6 -15 år pr. dag 75 80
Ungdom 16-19 år pr. dag 100 100
Vaksne frå 20 år pr. dag 135 140
Pensjonist/ufør pr. dag 100 100
Familie 2 vaksne pr. dag Som vaksen  
Familie 2 vaksne + barn pr. dag 300 330
Familie 1 vaksen + barn pr. dag 200 230
Årskort:      
Barn 6 -15 år pr. år 1 000 1 000
Ungdom 16-19 år pr. år 1 800 1 900
Vaksne frå 20 år pr. år 2 400 2 500
Pensjonist/ufør pr. år 1 800 1 900
Familie 2 vaksne pr. år 3 800 3 900
Familie 2 vaksne + barn pr. år 4 500 4 500
Familie 1 vaksen + barn pr. år 2 900 2 900
Kippekort 12 klipp:      
Barn pr. kort 600 650
Ungdom/pensjonist pr. kort 750 800
Vaksne frå 20 år pr. kort 1 000 1 030
Halvårskort:      
Barn 6 -15 år pr. år 625 650
Ungdom 16-19 år pr. år 1 125 1 200
Vaksne frå 20 år pr. år 1 500 1 550
Pensjonist/ufør pr. år 1 125 1 200
Familie 2 vaksne pr. år 2 375 2 450
Familie 2 vaksne + barn pr. år 2 800 2 800
Familie 1 vaksen + barn pr. år 1 800 1 800

3.5 Slamtømming

Gebyr blir fakturert ut i 2 terminar - mars og oktober. Prisane er inklusive 25 % mva.
Slamtømming
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Slamtank bustadhus ( 0-4m³) tømming pr 2 år pr.år 717 720
Fellestank bustadhus--tømming pr 2 år pr.år 638 638
Slamtank hytte el. naust. tømming pr 4 år pr.år 375 360
Fellestank hytte, rorbu og naust tømming pr 4 år pr.år 394 394
Slamtank (4,1m³ - 9,5m³)tømming pr 2 år pr.år 843 879
Slamtank (9,6-16,5m³ ) tømming per 2 år pr.år 1 939 2051
Store privat tankar per m³ pr.år 365 390
Tett tank   717 720
Minireinseanlegg -  tømming kvart år pr.år Prisliste SIM Prisliste SIM
Minireinseanlegg, fellestank -bustad pr.år 638 638
Minireinseanlegg, fellestank -hytte pr.år 375 360
Minirenseanlegg- bustad pr.år 717 720
Naudtømming må du bestille direkte hos SIM prisliste SIM prisliste SIM

3.6 Renovasjon

Gebyr blir fakturert ut i 2 terminar - mars og oktober. Prisane er inklusive 25 % mva.
Renovasjon
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Abonnementsgebyr pr. år 1 010 910
Bioavfall etter dunkstorleik:, levering 2. veke pr.år 438 469
Papiravfall etter dunkstorleik, levering 4. veke:      
140 L pr.år 219 238
240 L pr.år 363 388
660 L pr.år 1013 1088
Restavfall etter dunkstorleik:      
140 L - tømming kvar 2. veke pr.år 494 525
240 L - tømming kvar 2. veke pr.år 835 894
370 L-  tømming kvar 2. veke pr.år 1305 1400
660 L - tømming kvar 2. veke pr.år 2330 2494
Glasdunk - Ny i 2020:      
140 L - tømming kvar 2. veke pr.år   125
240 L - tømming kvar 2. veke pr.år   213
660 L - tømming kvar 2. veke pr.år   575
Hytterenovasjon pr. år 1162 1200
Øyrenovasjon - sekker med sorteringsfritak pr. år 1194 1231
Sekker der du ikkje kan nytte dunkar pr. år 1194 1231
Ekstra restavfallssekk   44 48

3.7 Gebyrsatsar brannvesen, feiing og eldstader

Andre serviceoppdrag utført av feietenesta etter gjeldande B-rundskriv frå KS Prisane er inklusive 25% mva.
Gebyrsatsar brannvesen - feiing og eldstad
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Årleg avgift feiing/tilsyn Feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år pr. år 638 670
Ekstra feiing, pr pipeløp pr.gang 638 670
Feiing/tilsyn 2 piper pr. år 813 854
Kontroll på nyinstallerte eldstader pr. gang 1 075 1 102

3.8 Gebyr for sal av fyrverkeri

Gebyr for sal av fyrverkeri
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Gebyr for kvart utsalsted ved søknad 3 844 3 940
Kontrollgebyr i utsalsperioden Kontroll av utsalsstad i løpet av utsalsperioden årleg tilsyn 1 922 1 970

3.9 Fellingsavgift - hjort

* Fellingsavgiften blir fastsett i "Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort"
Fellingsavgift - hjort
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Fellingsavgift hjort, vaksen pr. stk 430 *
Fellingsavgift hjort, kalv pr. stk 261 *