Austevoll kommune

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026

Utvikling og forvaltning

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

3 Eigedom og forvaltning

3.1 Utleigesatsar omsorgsbustad

Utleigesatsar omsorgsbustad
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Husleige      
Bekkjarvik bufellesskap per månad 5 884 6 043
Birgittunet per månad 5 884 6 043
Bjørketun per månad 5 884 6 043
Eidsbøen bufellesskap  per månad 5 884 6 043
Kleivhaugane per månad 5 884 6 043
Knivhaugane per månad 5 884 6 043
Soltun per månad 5 884 *
Bekkjarvik brygge per månad 8 461 8 689
Storebø brygge per månad 8 461 8 689
Møksterbu per månad 8 689 8 924

3.2 Utleigesatsar for kommunale bygg

Utleigesatsar for kommunale bygg
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Klasserom og tilsvarande  per kveld 308 316
Tillegg for kvart klasserom per kveld 154 158
Garderobar og dusj per kveld 770 791
Gymnastikksal + garderobar per kveld 1130 1160
Gymnastikksal + kjøken + toalett + gang + vestibyle og garderobe per kveld 2054 2109
Kultursal og amfi      
Kvardagar per kveld 1232 1 266
Helg,helligdagar og skuleferie per døgn 2157 2 215
Timesats ekstra reinhald per time 500 514
Timesats ekstra vaktmester per time 1000 1 027

3.3 Utleigesatsar utstyr ved bruk som krev flytting

Utstyr - ved bruk som krev flytting
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Piano per kveld 522 536
EL. Orgel per kveld 343 352
Gitar per kveld 179 184
Lys per kveld 211 217
Tillegg per lys per kveld 63 65

3.4 Billettprisar Austevollbadet

Billettprisar Austevollbadet
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Billettpris kvardag:      
Barn 6 -15 år per dag 60 62
Ungdom 16-19 år per dag 80 82
Vaksne frå 20 år per dag 110 113
Pensjonist/ufør per dag 80 82
Familie 2 vaksne per dag Som vaksen Som vaksen
Familie 2 vaksne + barn per dag 270 277
Familie 1 vaksen + barn per dag 160 164
Billettpris helg:      
Barn 6 -15 år per dag 80 82
Ungdom 16-19 år per dag 100 103
Vaksne frå 20 år per dag 140 144
Pensjonist/ufør per dag 100 103
Familie 2 vaksne per dag Som vaksen Som vaksen
Familie 2 vaksne + barn per dag 330 339
Familie 1 vaksen + barn per dag 230 236
Årskort:      
Barn 6 -15 år per år 1 000 1 027
Ungdom 16-19 år per år 1 900 1 951
Vaksne frå 20 år per år 2 500 2 568
Pensjonist/ufør per år 1 900 1 951
Familie 2 vaksne per år 3 900 4 005
Familie 2 vaksne + barn per år 4 500 4 622
Familie 1 vaksen + barn per år 2 900 2 978
Kippekort 12 klipp:      
Barn per kort 650 668
Ungdom/pensjonist per kort 800 822
Vaksne frå 20 år per kort 1 030 1 058
Halvårskort:      
Barn 6 -15 år per halvår 650 668
Ungdom 16-19 år per halvår 1 200 1 232
Vaksne frå 20 år per halvår 1 550 1 592
Pensjonist/ufør per halvår 1 200 1 232
Familie 2 vaksne per halvår 2 450 2 516
Familie 2 vaksne + barn per halvår 2 800 2 876
Familie 1 vaksen + barn per halvår 1 800 1 849

3.5 Slamtømming

Gebyr blir fakturert ut i 2 terminar - mars og oktober. Prisane er inklusive 25 % mva.
Slamtømming
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Slamtank bustadhus ( 0-4m³) tømming pr 2 år per år 788 788
Fellestank bustadhus--tømming pr 2 år per år 500 500
Slamtank hytte el. naust. tømming pr 4 år per år 413 413
Fellestank hytte, rorbu og naust tømming pr 4 år per år 250 250
Slamtank (4,1m³ - 9,5m³)tømming pr 2 år per år 2 125 902
Slamtank (9,6-16,5m³ ) tømming per 2 år per år 2 107 2125
Store privat tankar per m³ per år 213 213
Tett tank   788 788
Minireinseanlegg -  tømming kvart år per år 1 688 1688
Minireinseanlegg, fellestank -bustad per år 1 250 1250
Minireinseanlegg, fellestank -hytte per år 1 250 1250
Naudtømming må du bestille direkte hos SIM prisliste SIM prisliste SIM

3.6 Renovasjon

Gebyr blir fakturert ut i 2 terminar - mars og oktober. Prisane er inklusive 25 % mva.
Renovasjon
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Renovasjon
Abonnementsgebyr per år 1 035 1206
Bioavfall etter dunkstorleik:, levering 2. veke per år 531 531
Papiravfall etter dunkstorleik, levering 4. veke
140 L per år 256 256
240 L per år 419 419
660 L per år 1 175 1175
Restavfall etter dunkstorleik    
140 L - tømming kvar 2. veke per år 688 688
240 L - tømming kvar 2. veke per år 1 169 1169
370 L-  tømming kvar 2. veke per år 1 775 1775
660 L - tømming kvar 2. veke per år 3 250 3250
Glasdunk    
140 L - tømming kvar 2. veke per år 138 211
660 L - tømming kvar 2. veke per år 625 625
Hytterenovasjon per år 1 325 1375
Øyrenovasjon - sekker med sorteringsfritak per år 1 325 1375
Sekker der du ikkje kan nytte dunkar per år 1325 1375
Ekstra restavfallssekk 56 56

3.7 Gebyrsatsar brannvesen, feiing og eldstader

Andre serviceoppdrag utført av feietenesta etter gjeldande B-rundskriv frå KS Prisane er inklusive 25% mva.
Gebyrsatsar brannvesen - feiing og eldstad
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Årleg avgift feiing/tilsyn Feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år per år 638 670
Ekstra feiing, pr pipeløp per gong 638 670
Feiing/tilsyn 2 piper per år 877 890
Kontroll på nyinstallerte eldstader per gong 1 132 1 140
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Utrykning til unødige eller falske alarmar per gong 12 004 12 328
Fylling av brønn med tankbil per fylling 3 851 3 955
Kontrollert nedbrenning av hus per gong 37 765 38 784

3.8 Gebyr for sal av fyrverkeri

Gebyr for sal av fyrverkeri
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Gebyr for kvart utsalsted ved søknad 4 046 4 156
Kontrollgebyr i utsalsperioden Kontroll av utsalsstad i løpet av utsalsperioden årleg tilsyn 2 023 2 078

3.9 Fellingsavgift - hjort

* Fellingsavgiften blir fastsett i "Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort"
Fellingsavgift - hjort
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Fellingsavgift hjort, vaksen per stk 450 *
Fellingsavgift hjort, kalv per stk 270 *