Austevoll kommune

Eigedom og forvaltning

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

3 Eigedom og forvaltning

3.1 Utleigesatsar omsorgsbustad

Utleigesatsar omsorgsbustad
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Husleige      
Bekkjarvik bufellesskap per månad 5 884 6 043
Birgittunet per månad 5 884 6 043
Bjørketun per månad 5 884 6 043
Eidsbøen bufellesskap  per månad 5 884 6 043
Kleivhaugane per månad 5 884 6 043
Knivhaugane per månad 5 884 6 043
Soltun per månad 5 884 6 043
Bekkjarvik brygge per månad 8 461 8 689
Storebø brygge per månad 8 461 8 689
Møksterbu per månad 8 874 9 114

3.2 Utleigesatsar for kommunale bygg

Utleigesatsar for kommunale bygg
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Klasserom og tilsvarande  per kveld 300 308
Tillegg for kvart klasserom per kveld 150 154
Garderobar og dusj per kveld 750 770
Gymnastikksal + garderobar per kveld 1100 1130
Gymnastikksal + kjøken + toalett + gang + vestibyle og garderobe per kveld 2 000 2054
Kultursal og amfi      
Kvardagar per kveld 1 200 1 232
Helg,helligdagar og skuleferie per døgn 2 100 2 157
Timesats ekstra reinhald per time   500
Timesats ekstra vaktmester per time   1 000

3.3 Utleigesatsar utstyr ved bruk som krev flytting

Utstyr - ved bruk som krev flytting
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Piano per kveld 495 508
EL. Orgel per kveld 325 334
Gitar per kveld 170 175
Lys per kveld 200 205
Tillegg per lys per kveld 60 62

3.4 Billettprisar Austevollbadet

Billettprisar Austevollbadet
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Billettpris kvardag:      
Barn 6 -15 år per dag 60 60
Ungdom 16-19 år per dag 80 80
Vaksne frå 20 år per dag 110 110
Pensjonist/ufør per dag 80 80
Familie 2 vaksne per dag Som vaksen Som vaksen
Familie 2 vaksne + barn per dag 270 270
Familie 1 vaksen + barn per dag 160 160
Billettpris helg:      
Barn 6 -15 år per dag 80 80
Ungdom 16-19 år per dag 100 100
Vaksne frå 20 år per dag 140 140
Pensjonist/ufør per dag 100 100
Familie 2 vaksne per dag Som vaksen Som vaksen
Familie 2 vaksne + barn per dag 330 330
Familie 1 vaksen + barn per dag 230 230
Årskort:      
Barn 6 -15 år per år 1 000 1 000
Ungdom 16-19 år per år 1 900 1 900
Vaksne frå 20 år per år 2 500 2 500
Pensjonist/ufør per år 1 900 1 900
Familie 2 vaksne per år 3 900 3 900
Familie 2 vaksne + barn per år 4 500 4 500
Familie 1 vaksen + barn per år 2 900 2 900
Kippekort 12 klipp:      
Barn per kort 650 650
Ungdom/pensjonist per kort 800 800
Vaksne frå 20 år per kort 1 030 1 030
Halvårskort:      
Barn 6 -15 år per halvår 650 650
Ungdom 16-19 år per halvår 1 200 1 200
Vaksne frå 20 år per halvår 1 550 1 550
Pensjonist/ufør per halvår 1 200 1 200
Familie 2 vaksne per halvår 2 450 2 450
Familie 2 vaksne + barn per halvår 2 800 2 800
Familie 1 vaksen + barn per halvår 1 800 1 800

3.5 Slamtømming

Gebyr blir fakturert ut i 2 terminar - mars og oktober. Prisane er inklusive 25 % mva.
Slamtømming
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Slamtank bustadhus ( 0-4m³) tømming pr 2 år per år 720 788
Fellestank bustadhus--tømming pr 2 år per år 638 500
Slamtank hytte el. naust. tømming pr 4 år per år 360 413
Fellestank hytte, rorbu og naust tømming pr 4 år per år 394 250
Slamtank (4,1m³ - 9,5m³)tømming pr 2 år per år 879 2125
Slamtank (9,6-16,5m³ ) tømming per 2 år per år 2051 2107
Store privat tankar per m³ per år 390 213
Tett tank   720 788
Minireinseanlegg -  tømming kvart år per år Prisliste SIM 1688
Minireinseanlegg, fellestank -bustad per år 638 1250
Minireinseanlegg, fellestank -hytte per år 360 1250
Naudtømming må du bestille direkte hos SIM prisliste SIM prisliste SIM

3.6 Renovasjon

Gebyr blir fakturert ut i 2 terminar - mars og oktober. Prisane er inklusive 25 % mva.
Renovasjon
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Renovasjon
Abonnementsgebyr per år 910 1035
Bioavfall etter dunkstorleik:, levering 2. veke per år 469 531
Papiravfall etter dunkstorleik, levering 4. veke
140 L per år 238 256
240 L per år 388 419
660 L per år 1088 1175
Restavfall etter dunkstorleik
140 L - tømming kvar 2. veke per år 525 688
240 L - tømming kvar 2. veke per år 894 1169
370 L-  tømming kvar 2. veke per år 1400 1775
660 L - tømming kvar 2. veke per år 2494 3250
Glasdunk
140 L - tømming kvar 2. veke per år 125 138
240 L - tømming kvar 2. veke pr.år 213 0
660 L - tømming kvar 2. veke per år 575 625
Hytterenovasjon per år 1200 1325
Øyrenovasjon - sekker med sorteringsfritak per år 1231 1325
Sekker der du ikkje kan nytte dunkar per år 1231 1325
Ekstra restavfallssekk 48 56

3.7 Gebyrsatsar brannvesen, feiing og eldstader

Andre serviceoppdrag utført av feietenesta etter gjeldande B-rundskriv frå KS Prisane er inklusive 25% mva.
Gebyrsatsar brannvesen - feiing og eldstad
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Årleg avgift feiing/tilsyn Feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år per år 670 688
Ekstra feiing, pr pipeløp per gong 670 688
Feiing/tilsyn 2 piper per år 854 877
Kontroll på nyinstallerte eldstader per gong 1 102 1 132
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Utrykning til unødige eller falske alarmar per gong 11 688 12 004
Fylling av brønn med tankbil per fylling 3 750 3 851
Kontrollert nedbrenning av hus per gong 36 772 37 765

3.8 Gebyr for sal av fyrverkeri

Gebyr for sal av fyrverkeri
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Gebyr for kvart utsalsted ved søknad 3 940 4 046
Kontrollgebyr i utsalsperioden Kontroll av utsalsstad i løpet av utsalsperioden årleg tilsyn 1 970 2 023

3.9 Fellingsavgift - hjort

* Fellingsavgiften blir fastsett i "Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort"
Fellingsavgift - hjort
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Fellingsavgift hjort, vaksen per stk 430 *
Fellingsavgift hjort, kalv per stk 261 *