Austevoll kommune

Helse

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

2 Helse og velferd

2.1 Satsar for helse- og omsorgstenester

* Abonnement for gruppa inntil 2 G blir fastsett av staten årleg ** Eigenbetaling for korttidsopphald/rehabilitering og for dagavdeling blir fastsett av staten årleg
Satsar for helse- og omsorgstenester
Teneste / tilbod Omfang 2021 2022
Abonnement      
Inntil 2 G per månad 210 215
2 G - 3 G per månad 717 736
3 G - 4 G per månad 1 146 1 177
4 G - 5 G per månad 1 720 1 767
5 G og oppover per månad 2 150 2 208
Timepris      
Inntil 2 G per time   *
2 G - 3 G per time 357 367
3 G - 4 G per time 357 367
4 G - 5 G per time 357 367
5 G og oppover per time 357 367
Einskildoppdrag per oppdrag 357 367
Eigenbetaling dagavdeling per døgn 95 100
Eigenbetaling butrening per døgn 191 **
Eigenbetaling kortidsopphald og rehabilitering per døgn 175 180

 

2.2 Satsar for tryggleiksalarm

Satsar for tryggleiksalarm
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Alarmtelefon inntil 2 G per månad 286 293
Alarmtelefon over 2 G per månad 400 410

 

2.3 Satsar for matombringing

Satsar for matombringing
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Middag per måltid 74 76
Middag stor porsjon per måltid 99 101
Dessert per måltid 18 18

 

2.4 Eigenandelar for kommunal fysioterapi

* Satsane blir gitt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m
Eigenandelar for kommunal fysioterapi
Teneste/tilbod 2021 2022
Undersøking og igangsetting av behandlingsopplegg 185 185
Behandling hos fysioterapeut inntil 20 minutt 135
Tillegg for behandling ut over 20 minutt. Per påbegynte 10 minutt. 42 *
Behandling i grupper    
30 minutt   59
60 minutt   102
90 minutt   147
Ikkje møtt gebyr   150
Tillegg for behandling i basseng 24

 

2.5 Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol

Gebyr blir fastsett etter omsett mengde alkohol, men minimum kr 1740/5400 per år. * Gebyr blir fastsett i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. per år.
Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Salsløyve alkohol minimum per år 1740 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) per liter 0,22 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 0,61 *
       
Skjenkeløyve minimum per år 5400 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) per liter 0,5 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 1,32 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 4,36 *
Ambulerande skjenkeløyve per stk 390 *