Austevoll kommune

Oppvekst og kultur

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

1 Oppvekst og kultur

1.1 Foreldrebetaling i barnehage

Tenestene er ikkje mva. pliktige. Satsen blir fastsett i forskrift av staten kvart år.
Satsar for foreldrebetaling i barnehage
Teneste / tilbod Omfang 2020 2021
Maksimalpris heildagsplass  per månad 3 135 3 230

1.2 Satsar for Austevoll kulturskule

Tenestene er ikkje mva. pliktige.
Satsar for Austevoll kulturskule
Teneste / tilbod Omfang 2020 2021
Ordinær kontingent per halvår 1 849 1 899
Gruppe 6 - 10  per halvår 1 161 1 192
Gruppe > 10 per halvår 846 869
Søskenmoderasjon (fråtrekk på ordinær kontigent) per halvår 462 474

1.3 Satsar for skulefritidsordning (SFO)

Tenestene er ikkje mva. pliktige. Du kan ha rett på redusert foreldrebetaling - les meir om dette på nettsida til kommunen.
Satsar for skulefritidsordninga (SFO)
Teneste / tilbod Omfang 2020 2021
Heil plass per månad 2 543 2 612
Redusert plass per månad 1 697 1 743
Barn nr 2 heil plass per månad 1 908 1 959
Barn nr 3 og fleire, heil plass per månad 1 272 1 306
Barn nr 2 redusert plass per månad 1 272 1 306
Barn nr 3 og fleire, redusert plass per månad 849 872
Kjøp av ekstra dagar i skuleferiar per dag 150 155
Gebyr ved for sein henting per påbegynt time 250 250

1.4 Satsar for Austevoll folkebibliotek

Satsar for Austevoll folkebibliotek
Overdagspenger      
1. Varsel per varsel 35 36
2. Varsel per varsel 70 72
3.Varsel per varsel 100 103
Erstatning for tapt materiell per stk 300 308

1.5 Satsar skulelunsj

Satsar for skulelunsj
Teneste / tilbod Omfang 2020 2021
Selbjørn skule per månad 255 249
Storebø skule per månad 242 249
Austevoll ungdomsskule mat og drikke per månad 305 305
Austevoll ungdomsskule drikke per månad 60 60