Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Plan- og byggesaker

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

4 Plan- og byggesaker

Gebyrer med heimel i plan-og bygningslova § 33-1, matrikkellova § 32, matrikkelforskrifta § 16, eigarseksjonslova § 15, forureiningslova § 52, jordlova § 2 og hamne- og farvannlova § 6.

 

Austevoll kommunestyre har i møte 22.10.2020, sak 144/20 fatta følgjande vedtak:

"Austevoll kommunestyre vedtek at gebyrregulativet for plan- og byggesaker i 2021 ikkje vert auka, men vert halde på same nivå som i 2020".