Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

3 Samfunnsutvikling

3.1 Utleigesatsar omsorgsbustad

Utleigesatsar omsorgsbustad
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Husleige  
Bekkjarvik bufellesskap per månad 6 043 6 266
Birgittunet per månad 6 043 6 266
Bjørketun per månad 6 043 6 266
Eidsbøen bufellesskap  per månad 6 043 6 266
Kleivhaugane per månad 6 043 6 266
Knivhaugane per månad 6 043 6 266
Soltun per månad 6 043 6 266
Bekkjarvik brygge per månad 8 689 9 011
Storebø brygge per månad 8 689 9 011
Møksterbu per månad 8 924 9 254

 

3.2 Tenester i tillegg til husleige

Fakturerast akonto samla etter satsane over - avrekning etter faktisk forbruk blir gjort innan 31.mars i påfølgande år.
Tenester i tillegg til husleige
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Tenester i tillegg til husleige per månad 7350 7622
Straum per månad 1000 1037
Måltider per månad 4500 4667
Vask av klede per månad 1500 1556
Hygieneartikler per månad 150 156
Vask av fellesareal per månad 200 207

 

3.3 Utleigesatsar for kommunale bygg

Utleigesatsar for kommunale bygg
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Klasserom og tilsvarande  per kveld 316 328
Tillegg for kvart klasserom per kveld 158 164
Garderobar og dusj per kveld 791 820
Gymnastikksal + garderobar per kveld 1160 1203
Gymnastikksal + kjøken + toalett + gang + vestibyle og garderobe per kveld 2109 2188
Kultursal og amfi      
Kvardagar per kveld 1266 1 313
Helg,helligdagar og skuleferie per døgn 2215 2 297
Timesats ekstra reinhald per time 514 532
Timesats ekstra vaktmester per time 1027 1 065

 

3.4 Utleigesatsar utstyr ved bruk som krev flytting

Utstyr - ved bruk som krev flytting
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Piano per kveld 522 536
EL. Orgel per kveld 343 352
Gitar per kveld 179 184
Lys per kveld 211 217
Tillegg per lys per kveld 63 65

 

3.5 Slamtømming

Gebyr blir fakturert ut i 2 terminar - mars og oktober. Prisane er inklusive 25 % mva.
Slamtømming
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Slamtank bustadhus ( 0-4m³) tømming pr 2 år per år 788 813
Fellestank bustadhus--tømming pr 2 år per år 500 500
Slamtank hytte el. naust. tømming pr 4 år per år 413 438
Fellestank hytte, rorbu og naust tømming pr 4 år per år 250 250
Slamtank (4,1m³ - 9,5m³)tømming pr 2 år per år 902 1000
Slamtank (9,6-16,5m³ ) tømming per 2 år per år 2 125 2175
Store private tankar per m³ per år 213 450
Tett tank   788 813
Minireinseanlegg -  tømming kvart år per år 1 688 1713
Minireinseanlegg, fellestank -bustad per år 1 250 1275
Minireinseanlegg, fellestank -hytte per år 1 250 1275
Naudtømming må du bestille direkte hos SIM prisliste SIM prisliste SIM

 

3.6 Renovasjon

Gebyr blir fakturert ut i 2 terminar - mars og oktober. Prisane er inklusive 25 % mva.
Renovasjon
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Renovasjon
Abonnementsgebyr hus per år 1 206 1225
Abonnementsgebyr hytte per år 1 375 1400
Bioavfall etter dunkstorleik:, levering 2. veke per år 531 538
Papiravfall etter dunkstorleik, levering 4. veke
140 L per år 256 263
240 L per år 419 425
660 L per år 1 175 1188
Restavfall etter dunkstorleik    
140 L - tømming kvar 2. veke per år 688 713
370 L-  tømming kvar 2. veke per år 1 775 1838
660 L - tømming kvar 2. veke per år 3 250 3375
Glasdunk    
140 L - tømming kvar 8. veke per år 211 218
660 L - tømming kvar 8. veke per år 625 625
Hytterenovasjon per år 1 375 1500
Øyrenovasjon - sekker med sorteringsfritak per år 1 375 1500
Sekkar der du ikkje kan nytte dunkar per år 1 375 1500
Ekstra restavfallssekk 56 75

 

3.7 Gebyrsatsar brannvesen, feiing og eldstader

Andre serviceoppdrag utført av feietenesta etter gjeldande B-rundskriv frå KS Prisane er inklusive 25% mva.
Gebyrsatsar brannvesen - feiing og eldstad
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Årleg avgift feiing/tilsyn Feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år per år 670 680
Ekstra feiing, pr pipeløp per gong 670 680
Feiing/tilsyn 2 piper per år 890 900
Kontroll på nyinstallerte eldstader per gong 1 140 1 150
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Utrykning til unødige eller falske alarmar per gong 12 328 12 784
Fylling av brønn med tankbil per fylling 3 955 4 102
Kontrollert nedbrenning av hus per gong 38 784 40 220

 

3.8 Gebyr for sal av fyrverkeri

Gebyr for sal av fyrverkeri
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Gebyr for kvart utsalsted ved søknad 4 156 4 309
Kontrollgebyr i utsalsperioden Kontroll av utsalsstad i løpet av utsalsperioden årleg tilsyn 2 078 2 155

 

3.9 Fellingsavgift - hjort

* Fellingsavgiften blir fastsett i "Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort"
Fellingsavgift - hjort
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Fellingsavgift hjort, vaksen per stk 450 *
Fellingsavgift hjort, kalv per stk 270 *