Tilgjengelegheitserklæring

God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktig i dei digitale kanalane våre. Innhaldet på Austevoll kommune skal vere mogleg å bruke og forstå av alle.