Austevoll kommune

Delegeringsreglementet

Delegeringsreglementet

I utgangspunktet er det kommunestyret som skal bestemme det aller meste som kommunen har ansvar for. I røynda er det likevel sånn at kommunestyret berre behandlar dei viktigaste sakene, og at dei aller fleste avgjerder er delegerte til politiske utval og til rådmannen.

Delegeringsreglementet viser kva oppgåver som er delegert til kven. Den løpande drifta er i hovudsak delegert til rådmannen og leiarar i administrasjonen. Oppgåver som har stor betydning blir bestemt anten av kommunestyret sjølv, av formannskapet eller av utval for plan- og byggesaker eller tenestetuvalet.

Delegeringsreglementet fortel også kven som har ansvar for å følgje opp forskjellige lovar.

Her kan du lese delegeringsreglementet for Austevoll kommune.