Austevoll kommune

Folkevaldopplæring

Folkevaldopplæring

Hausten og vinteren 2019 blir det lagt opp til opplæring for gamle og nye folkevalde i Austevoll kommunestyre.

Folkevaldopplæringa til KS går over to dagar og gir grundig innføring i ei rekke viktige saker og tema.

15. november er det skolering i plan- og bygningsrett, kommunal planlegging og presentasjon av plan- og byggesaksavdelinga og den kommunale saksbehandlinga.

Rådmannen og hans stab orienterer om korleis kommunen er organisert og om tenestene kommunen har ansvar for.