Austevoll kommune

Parti og medlemmar

Her ser du eit oversyn over alle partia i kommunen. Du kan få ei liste over alle representantane for eit einskild parti ved å klikke på partinamnet.
Clear

    Kontaktinformasjon om tenesta

    Austevoll kommune,
    Birkelandsvegen 2
    5392 Storebø

    Telefon: 55081000