Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Parti og medlemmar

Her ser du eit oversyn over alle partia i kommunen. Du kan få ei liste over alle representantane for eit einskild parti ved å klikke på partinamnet.
Clear

  Kontaktinformasjon om tenesta

  Austevoll kommune,
  Birkelandsvegen 2
  5392 Storebø

  Telefon: 55081000
  Fann du det du leita etter?