Austevoll kommune

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Utvala

Kommunestyret og politiske utval

Kommunestyret har det øvste ansvaret i Austevoll kommune. I tillegg blir saker behandla i formannskap, hovudutval og andre, faste utval.

Kommunestyret og hovudutvala

Andre politiske utval