Kommunestyret og politiske utval

Kommunestyret har det øvste ansvaret i Austevoll kommune. I tillegg blir saker behandla i formannskap, hovudutval og andre, faste utval.

Kommunestyret og hovudutvala

Andre politiske utval