Prisar, gebyr og avgifter

Her finn du ei oversikt over dei vanligaste kommunale gebyr og avgifter.

Velg emne:

 

Alkohol og servering

Barnehagar

Plan- og byggesak

Slamtømming og renovasjon (PDF, 117 kB)

Feiing og tilsyn, brann og redning (PDF, 17 kB)

Kulturskulen

SFO

Pleie og omsorgstenester (PDF, 14 kB)

Utleige av skulebygg og utstyr (PDF, 18 kB)

Andre avgifter (PDF, 12 kB)

 

~

Tips:

Klikk deg inn for å få full oversikt og trykk " Ctrl+F " på tastaturet for å søke fram det gebyret du leita etter.

Du kan også nytte søkefunksjonen på nettstaden.

Publisert av Wenche Gloppen. Sist endra 18.01.2018 10:37
Prisar, gebyr og avgifter

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS