Prisar, gebyr og avgifter

~

 

Her finn du ei oversikt over dei vanligaste kommunale gebyr og avgifter.

 

~

Velg emne:

 

Alkohol og servering

Barnehagar

Plan- og byggesak, renovasjon mm.

Feiing og tilsyn

Kulturskulen

SFO

Pleie og omsorgstenester

Utleige av skulebygg og utstyr

 

 

~

Tips:

Klikk deg inn for å få full oversikt og trykk " Ctrl+F " på tastaturet for å søke fram det gebyret du leita etter.

Du kan også nytte søkefunksjonen på nettstaden.

Publisert av Wenche Gloppen. Sist endra 11.01.2018 15:40
Prisar, gebyr og avgifter

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS