• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Bestilling av vigslingsseremoni i Austevoll kommune

Bestilling krev pålogging med ID-porten.

Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i Austevoll kommune.  
Stortinget har vedteke lovendring i ekteskapslova som inneber at borgarleg vigsel no blir overført frå tingrettane til kommunen.

Søk først om prøvingsattest
Først skal det vurderast om ekteskapsvilkåra er oppfylte. Dette blir gjort av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du ein prøvingsattest som er gyldig i fire månader. Det vil sei at vigslinga må skje i løpet av desse fire månadene.
Sjå rettleiing på Skatteetaten si nettside: Ekteskap i Norge

Når du har motteke prøvingsattest, kan du bestille vigsel ved å nytta det elektroniske skjemaet Bestilling av vigselssermoni  i Austevoll kommune.

De må samstundes levera orginal prøvingsattest  på kommunehuset eller senda den i vanleg postgang til:

Austevoll Kommune
Birkelandsvegen 2
5392 Storebø
Merk: «Vigsel»

Les meir om dette på nettsida til Austevoll kommune.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Austevoll kommune | Telefon 55 08 10 00 | E-post: postmottak@austevoll.kommune.no