• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om barnehagen

Skjemautfylling

Barnehage - dispensasjonar

Adresseopplysningar
*
*
* / *
*
Om barnehagen
*
*/*
*<p class=msonormal style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font size=3 face="times new roman">Tal barn, fordeling store/små, base/avdeling (tal på desse), bemanning i barnehage, tal assistentar/pedagogar, deira årsverk m.m.). Om kompetansen i barnehagen/på avdelinga/på basen</font></p>

Tal barn, fordeling store/små, base/avdeling (tal på desse), bemanning i barnehage, tal assistentar/pedagogar, deira årsverk m.m.). Om kompetansen i barnehagen/på avdelinga/på basen

Barnehagelovens krav til pedagogisk bemanning i forhold til tal barn i barnehagen
*<p>Stillingstorleik&nbsp;skal vera i&nbsp;%.</p><p><a href="https://lovdata.no/nl/lov/2005-06-17-64/§17" target=_BLANK target="_blank">Barnehageloven&nbsp;§ 17</a></p>
%
*<p>Stillingsstørrelse oppgis i %.</p><p><a href="https://lovdata.no/nl/lov/2005-06-17-64/§17a" target=_BLANK target="_blank">Barnehageloven § 17 a</a></p>
%
*<p>Grunnbemanning skal vera i tal tilsette</p><p><a href="https://lovdata.no/nl/lov/2005-06-17-64/§18" target=_BLANK target="_blank">Barnehageloven § 18</a></p><p>&nbsp;</p>
*<p>Grunnbemanning skal vera i tal tilsette</p><p><a href="https://lovdata.no/nl/lov/2005-06-17-64/§18" target=_BLANK target="_blank">Barnehageloven § 18</a></p><p>&nbsp;</p>
Pedagogisk bemanning i barnehagen på søknadstidspunktet
*<p>Stillingstorleik skal vera i %.</p><p><a href="http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§17" target=_BLANK target="_blank">Barnehageloven&nbsp;§ 17</a></p>
%
*<p>Stillingsstørrelse oppgis i %.</p><p><a href="http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§17" target=_BLANK target="_blank">Barnehageloven&nbsp;§ 17</a></p>
%
*<p>Stillingsstørrelse oppgis i %.</p><p><a href="http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§18" target=_BLANK target="_blank">Barnehageloven § 18</a>.</p>
%
*<p>Stillingstorleik skal vera i %.</p><p><a href="https://lovdata.no/nl/lov/2005-06-17-64/§17a" target=_BLANK target="_blank">Barnehageloven § 17 a</a></p>
%
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Austevoll kommune | Telefon 55 08 10 00 | E-post: postmottak@austevoll.kommune.no