• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Spelemidlar - søknad om førehandsgodkjenning

Informasjon

Gruppe

Informasjon om førehandsgodkjenning
For å kunne søka om tilskot frå spelemidlar til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, må du først søka kommunen om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning. Det er bare eigar av anlegget som kan søke om tilskot frå spelemidlane.

Målgrupper:
• barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år)
• personar som er fysisk inaktive og personar med nedsett funksjonsevne
• lokalmiljø

Anlegg:
Ordinære anlegg er anlegg for organisert og eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Anlegget må vera ein del av en vedteken kommunal plan.
Nærmiljøanlegg er utandørsanlegg for eigenorganisert, fysisk aktivitet i nærmiljø for barn og ungdom og lokalbefolkning. Anlegget skal vera ope for alle.
Idrettsanlegget skal tilfredsstilla krava til universell utforming.

Anleggseigar pliktar:

  • å halde anlegget opet for allmenn idrettsleg verksemd i 30/20 år (ordinært-/nærmiljøanlegg) frå ferdigstilling av anlegget. Anlegget skal drivast på årsbasis (sesongbasis for idretter som har kortare sesongar).
  • å halde anlegget i god stand. Dei til ei kvar tid gjeldande sikkerhetsforskrifter skal følgjast.

Spelemidlar kan ikkje omdannast til forteneste. Eit eventuelt overskot skal gå til idrettslege føremål.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader