• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Påmelding

Skjemautfylling

Påmelding kurs i småbarnsymjing

Småbarnsymjing 2-4 år – eit kurs for foreldre og barn

Målet med kurset er å læra barna viktige sjølvbergingsprinsipp.

Dette lærer dei etter program utarbeida av Norges Svømmeforbund, og det blir gjennomført trinnvis ved å bruke bassengkanten aktivt og dykke etter leikar, flyte på ryggen og meistre å hoppe uti for deretter å klare å flyte på ryggen.
Dei lærer også enkle symjeprinsipp med hovudvekt på beinspark.

Læring gjennom mestring og leik og gjennom samspel foreldre/barn er eit viktig fokusområde i denne aldersgruppa.

Opplæringsbassenget held 32 grader.


Kurset er lagt til tmåndagar i 10 veker med 30 minutt kvar gong.  Det er ikkje trening i veke 9.

kl 18.00-18.30 barn 2-4 år

Kostnad: kr 1 400 per barn, inkludert 2 vaksne og badebleie. Påmeldinga er bindande.

Det er plass til maks 6 barn på kurset.

 

Kontaktinformasjon
*
*/*
*
*
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Austevoll kommune | Telefon 55 08 10 00 | E-post: postmottak@austevoll.kommune.no