• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Krav om innsyn

Krav om innsyn

Informasjon

Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Offenteglova: Kapittel 2. Hovudreglane om innsyn:

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§3

Om bestillar
Dokument du krev innsyn i*

INFORMASJON

Ber du om innsyn i eitt dokument?

 • Svar om du har nummeret til dokumentet (=journalpostnummeret).  Svar ja/nei.
 • Skriv då inn nytt nummer eller ny tittel.
 • Trykk på Be om innsyn i dokumentet ved å trykke her, for  dokumentet du krev innsyn i.

Deretter kan du gå vidare i skjemaet og sende inn kravet.

Vil du be om innsyn i fleire dokument?

Gjenta prossessen over for å legge til eitt og eitt dokument.

 • Svar om du har nummeret til dokumentet (=journalpostnummeret).  Svar ja/nei.
 • Skriv då inn nytt nummer eller ny tittel.
 • Trykk på Be om innsyn i dokumentet ved å trykke her, for kvart nye dokument du krev innsyn i.

Deretter kan du gå vidare i skjemaet og sende inn krava.Ber du om kopi av dokument på vegner av andre?
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader