• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskot til kultur og idrett

Informasjon

Alle tilskotsordningane for kultur og idrett vert i år lansert til same tid. Same søknadskjema skal brukast for alle ordningane. Dette gjeld søknad om tilskot til:

 1. Kulturmidlar
 2. Idrettsmidlar
 3. Konsert/arrangement
 4. Midlar til bygdahus og lokalmiljø
 5. Midlar til aktivitetar for eldre
 6. Midlar til kulturminne og kulturmiljø
 7. Midlar til aktivitetar for ungdom

Austevoll kommune oppmodar alle til å lesa nøye gjennom informasjonen som gjeld tilskotsordninga du vil søkja på, då dette gir informasjon om:

 1. Tilskotet sitt føremål
 2. Kven som kan søkja om tilskotet
 3. Kriterier for å søkja om tilskotet
 4. Storleik på tilskotet

Ved avslutta prosjekt skal ein kort aktivitets- og økonomirapport sendast til Austevoll kommune.

Tilskotet er gyldig til og med kalenderåret etter tildeling. Om ikkje tiltaket er gjennomført i samsvar med søknad innan utgangen av påfølgjande år, skal tildelt tilskot tilbakeførast til Austevoll kommune.

Tilskot kan berre tildelast til dei som har søkt innan søknadsfristen.

Klagefrist er tre veker frå søkjar har motteke meldinga om vedtaket.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader