Velkommen til søknadssenteret

Her finn du ei oversikt over skjema Austevoll kommune har tilgjengeleg per i dag. Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Sist endra 24.10.2014

Skjemakategoriar

Alkoholløyver Flyktningsteneste Omsorg og sosiale tenester
Arbeid og rekruttering For barnehageeigarar Skule og utdanning
Barn og familie Interne skjema for tilsette i kommunen Vaksenopplæring
Brann og redning Kultur og fritid Ymse
Bustad og eigedom Næring

Logg inn


Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS