Velkommen til søknadssenteret

Her finn du ei oversikt over skjema Austevoll kommune har tilgjengeleg per i dag. Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Sist endra 24.10.2014

Skjemakategoriar

Alkoholløyver Flyktningsteneste Næring
Arbeid og rekruttering For barnehageeigarar Omsorg og sosiale tenester
Barn og familie Høyringar Skule og utdanning
Brann og redning Interne skjema for tilsette i kommunen Vaksenopplæring
Bustad og eigedom Kultur og fritid

Logg inn


Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS