Jobb i Austevoll

Austevoll kommune har mange interessante arbeidsplassar og du er velkomen som søkjar!

På nettsida under Ledige stillingar finn du oversyn over stillingar som er lyst ut.

Noter deg saksnr på stillinga du er interessert i. Dette treng du etter at du har logga inn og skal skrive søknaden din.

Innlogging søkesenter.

Austevoll kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkje via vårt digitale søknadssenter.

Opprett brukar no, gå til vårt digitale søknadssenter.

Dersom du treng rettleiing, ta kontakt med servicekontoret tlf: 55 08 10 00 mellom kl 1000-1400.

Alle tilsette i Austevoll kommune er forplikta av våre etiske grunnverdiar:

 

Truverd - Respekt - Openheit - Mot - Profesjonalitet

Sist endra 15.07.2017
Publisert 07.11.2017

Austevoll kommune har ledig 100 prosent vikariat som fysioterapeut med arbeidsstad f.t. Ergo- og fysioterapitenesta. Stillinga er ledig frå 26.02.2018 - 04.03.2019. 

Publisert 01.11.2017

Austevoll kommune har ledig  100% fast stilling som konsulent/sakshandsamar med arbeidsstad f.t. Kommunehuset. Stillinga er ledig frå 18.12.2017.

Publisert 27.10.2017

Austevoll kommune treng støttekontaktar/fritidskontaktar til born, ungdom og vaksne.

Publisert 26.10.2017

Austevoll kommune har ledig 11 prosent fast stilling som spesialpedagog/lærar med arbeidsstad f.t. Vaksenopplæringa. Stillinga er ledig frå 02.01.2018. 

Artikkel (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS