Jobb i Austevoll

Austevoll kommune har mange interessante arbeidsplassar og du er velkomen som søkjar!

Noter deg saksnr på stillinga du er interessert i denne treng du når du har logga deg inn på søkesenteret.

Austevoll kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkje via vårt digitale søknadssenter.

 

Opprett brukar no, gå til vårt digitale søknadssenter.

Dersom du treng rettleiing, ta kontakt med servicekontoret tlf: 55 08 10 00 mellom kl 1000-1400.

Alle tilsette i Austevoll kommune er forplikta av våre etiske grunnverdiar:

 

Truverd - Respekt - Openheit - Mot - Profesjonalitet

Sist endra 10.10.2016
Publisert 22.03.2017

Austevoll kommune har ledig stilling som ferievikarar med arbeidsstad f.t. Eidsbøen bufellesskap, turnus i perioden juni - juli og august. 

Publisert 16.03.2017

Austevoll kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgjevar/kontroller med arbeidsstad f.t. Økonomikontoret. Stillinga er ledig frå 01.06.2017

Publisert 13.08.2013

Austevoll kommune treng støttekontaktar/fritidskontaktar til born, ungdom og vaksne.

Artikkel (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS