Jobb i Austevoll

Austevoll kommune har mange interessante arbeidsplassar og du er velkomen som søkjar!

På nettsida under Ledige stillingar finn du oversyn over stillingar som er lyst ut.

Noter deg saksnr på stillinga du er interessert i. Dette treng du etter at du har logga inn og skal skrive søknaden din.

Innlogging søkesenter.

Austevoll kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkje via vårt digitale søknadssenter.

Opprett brukar no, gå til vårt digitale søknadssenter.

Dersom du treng rettleiing, ta kontakt med servicekontoret tlf: 55 08 10 00 mellom kl 1000-1400.

Alle tilsette i Austevoll kommune er forplikta av våre etiske grunnverdiar:

 

Truverd - Respekt - Openheit - Mot - Profesjonalitet

Sist endra 15.07.2017
Publisert 21.07.2017

Austevoll kommune har ledig 100 prosent fast stilling som vaktmester med arbeidsstad f.t. Brannstasjonen. Stillinga er ledig frå 01.09.2017

Publisert 21.07.2017

Austevoll kommune har ledig 50 prosent fast stilling som vaktmester med arbeidsstad f.t. Brannstasjonen. Stillinga er ledig snarast.

Publisert 10.07.2017

Austevoll kommune har ledig 100 % fast stilling som barnevernkonsulent med tiltreding snarast. Arbeidsstaden er f.t. barneverntenesta i Austevoll ved helsehuset.

Publisert 10.07.2017

 

Austevoll kommune har ledig 2 stillingar som fysioterapeut med f.t. arbeidsplass ved ergo og fysioterpiavdelinga. Stillingane er ledig frå  01.09.17-30.04.18 (100%) og frå 01.09.17-30.04.18 (100% deretter 75% frå 01.05.18-30.06.18)
 

Publisert 10.07.2017

Austevoll kommune har ledig 100 % vikar- engasjementstilling som ergoterapeut med arbeidstad f.f. ved ergo- og fysioterapitenesta, helsehuset. Stillinga er ledig frå 01.09.17-30.04.18.

Publisert 05.07.2017

 Austevoll kommune har ledig  100% fast stilling som kommunepsykolog for barn og unge 0-20 år med arbeidsstad f.t. helsestasjonen, samt arbeid ute på skular og i barnehagar.
Stillinga er ledig frå 01.09.2017

Publisert 03.07.2017

Austevoll kommune har ledig lærarstilling/vikariat ved Selbjørn skule - inntil 70 %.
Stillinga er ledig frå 01.08.2017 - (til 31.07.2018)

Publisert 28.06.2017

Austevoll kommune har ledig  100 prosent mellombels stilling/vikariat med moglegheit for fast stilling som assistent med arbeidsstad f.t. Storebø skule.
Stillinga er ledig frå 01.08.2017

 

Publisert 13.08.2013

Austevoll kommune treng støttekontaktar/fritidskontaktar til born, ungdom og vaksne.

Artikkel (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS