Jobb i Austevoll

Austevoll kommune har mange interessante arbeidsplassar og du er velkomen som søkjar!

Noter deg saksnr på stillinga du er interessert i denne treng du når du har logga deg inn på søkesenteret.

Austevoll kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkje via vårt digitale søknadssenter.

 

Opprett brukar no, gå til vårt digitale søknadssenter.

Dersom du treng rettleiing, ta kontakt med servicekontoret tlf: 55 08 10 00 mellom kl 1000-1400.

Alle tilsette i Austevoll kommune er forplikta av våre etiske grunnverdiar:

 

Truverd - Respekt - Openheit - Mot - Profesjonalitet

Sist endra 10.10.2016
Publisert 26.05.2017

Austevoll kommune har ledig 50 prosent vikariat som flyktningkoordinator med arbeidsstad f..t Nav Austevoll. Stillinga er ledig etter avtale og til 31.12.2017 

Publisert 24.05.2017

Austevoll kommune har ledig 70 prosent vikariat som lærar med arbeidsstad f.t. Møkster skule. Stillinga er ledig frå 01.08.2017 - 31.07.2018 

Publisert 19.05.2017

Austevoll kommune har ledig  20 % fast stilling som danselærar med arbeidsstad f.t. kulturskulen. Stillinga er ledig etter avtale.

Publisert 12.05.2017

Austevoll kommune har ledig 31 prosent vikariat med moglegheit for fast stilling som lærar med arbeidsstad f.t. vaksenopplæringa. Stillinga er ledig etter avtale. 

Publisert 10.05.2017

Austevoll kommune har ledig 100 prosent fast stilling som kommunepsykolog for vaksne med arbeidsstad f.t. avd. psykisk helse, rus og kreftomsorg. Stillinga er ledig etter avtale. 

Publisert 10.05.2017

Austevoll kommune har ledig 100 prosent vikariat som kommunepsykolog for barn og unge 0-20 år med arbeidsstad f.t. helsestasjonen, samt arbeid ute på skular og i barnehagar.

Stillinga er ledig frå 15.06.2017 - 13.04.2017 med god moglegheit for overgong til fast stilling. 

Publisert 13.08.2013

Austevoll kommune treng støttekontaktar/fritidskontaktar til born, ungdom og vaksne.

Artikkel (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS