Jobb i Austevoll

Austevoll kommune har mange interessante arbeidsplassar og du er velkomen som søkjar!

På nettsida under Ledige stillingar finn du oversyn over stillingar som er lyst ut.

Noter deg saksnr på stillinga du er interessert i. Dette treng du etter at du har logga inn og skal skrive søknaden din.

Innlogging søkesenter.

Austevoll kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkje via vårt digitale søknadssenter.

Opprett brukar no, gå til vårt digitale søknadssenter.

Dersom du treng rettleiing, ta kontakt med servicekontoret tlf: 55 08 10 00 mellom kl 1000-1400.

Alle tilsette i Austevoll kommune er forplikta av våre etiske grunnverdiar:

 

Truverd - Respekt - Openheit - Mot - Profesjonalitet

Sist endra 15.07.2017
Publisert 23.05.2018

Austevoll kommune har ledig  100 prosent fast stilling som personalrådgjevar/personalkonsulent med arbeidsstad f.t. kommuehuset.
Stillinga er ledig frå 01.08.2018   

Publisert 09.05.2018

Austevoll kommune har ledig  100 prosent fast stilling som leiar psykisk helse, rus- og kreftomsorg med arbeidsstad f.t. avdeling for psykisk helse, rus og kreftomsorg.
Stillinga er ledig etter avtale.

 

Publisert 03.05.2018

Austevoll kommune har ledig 2 stk. 100 prosent vikariat som lærar med arbeidsstad f.t. Storebø skule. Stillingane er ledig frå 01.08.2018 – 31.07.2018

 

Publisert 27.10.2017

Austevoll kommune treng støttekontaktar/fritidskontaktar til born, ungdom og vaksne.

Artikkel (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS