Servicekontor

Ei dør ein telefon

Servicekontoret er eit lett tilgjengeleg kontor der brukarane kan få mange offentlege tenester utført på ein rask og fagleg tilfredsstillande måte - framleis med god service!

Austevoll kommune sitt servicekontor skal gje god service og informasjon vedrørande offentlege tenester til brukarane, vera ein effektiv kommune og samstundes forenkla byråkratiet som brukaren møter. Dette ser kommunen som eit viktig tiltak for å følgje med utviklinga i samfunnet og ønskja til innbyggjarane i framtida.


Servicekontoret utfører også interne tenester - post, arkiv m.m. og er møtesekretariat for dei politiske utvala.

 

Publisert av kurs1. Sist endra 28.01.2013

Kontakt

Servicekontoret i Austevoll

Artikkel med kontaktperson (1)
Informasjon (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS