Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i Austevoll kommune. Austevoll kommune ynskjer å bidra slik at vigslinga blir ei fin og minnerik oppleving for brureparet.

Vigsling