Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i Austevoll kommune. Austevoll kommune ynskjer å bidra slik at vigslinga blir ei fin og minnerik oppleving for brureparet.

Vigsling