Bustad og eigedom

Salthella - Klikk for stort bilete

Under denne sida vil du finna mykje av det du treng vite som huseigar i Austevoll Kommune, samt andre spørsmål som gjeld eigedom.

Informasjon om dei ulike avdelingane finn du nedanfor, med nyttige linkar.

 

Plan- og Byggesak bidreg i spørsmål kring eigedom og bustad, i tillegg til at dei har ansvaret for arealplanlegging, kart og oppmåling, bustadtomter og næringsareal.

Avdeling for byggesaker har kontor i første etasje ved hovudinngangen. I menyen til venstre finn du meir informasjon om bustad og eigedom i Austevoll kommune.

Gebyrregulativ finn du her

 

Forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale bygg, anlegg og eigedomar. Den har også i oppdrag å vera byggleiar på alle kommunale nybygg.

Avdeling for FDV finn du på den nye brannstasjonen til Austevoll kommune.

I menyen til venstre finn du meir informasjon om tekniske tenester i Austevoll kommune.

 

Brann- og redning har ansvaret for brann- og ulykkesvernet i kommunen, inkludert feiing og tilsyn i bustadar.

Naudnummer ved brann og større ulukker – 110

I menyen til venstre finn du meir informasjon om brann, redning og feiing i Austevoll kommune.

 

 

Diverse:

Kart (PDF, 2 MB) for lokal forskrift vedr. avløp.

Avløpsanlegg lokal forskrift (DOC, 126 kB).

Illustrasjon (PDF, 37 kB) for tilkomst til sjø.

Retningsliner (DOC, 68 kB) for tilkomst til slamtank frå sjø.

Publisert av Reidun Sæle Kongsvik. Sist endra 14.07.2017

Kontakt

Ruth Larsen

Ruth Larsen

Kommunalsjef - Utvikling og forvaltning

Erik Andreas Kyvig

Plan- og byggesakssjef

Olav Jarnes

Leiar Utbygging, drift og vedlikehald

Eivind Suphammer

Eivind Suphammer

Ingeniør

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS