Austevoll kommune

Bygg og eigedom

Kom med innspel til kommuneplanens arealdel