Austevoll kommune

Branntryggleik

På denne sida finn du tips til korleis du kan førebygga og redusera omfang av brann i byggverket ditt.

Branntips.no er ei nasjonal nettside der du kan melde frå til brannvesenet om bekymringsfulle tilhøve

English version

Gebyrsatsar brannvesen - feiing og eldstad

Andre serviceoppdrag utført av feietenesta etter gjeldande B-rundskriv frå KS Prisane er inklusive 25% mva.
Gebyrsatsar brannvesen - feiing og eldstad
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Årleg avgift feiing/tilsyn Feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år per år 638 670
Ekstra feiing, pr pipeløp per gong 638 670
Feiing/tilsyn 2 piper per år 877 890
Kontroll på nyinstallerte eldstader per gong 1 132 1 140
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Utrykning til unødige eller falske alarmar per gong 12 004 12 328
Fylling av brønn med tankbil per fylling 3 851 3 955
Kontrollert nedbrenning av hus per gong 37 765 38 784