Branntryggleik

På denne sida finn du tips til korleis du kan førebygga og redusera omfang av brann i byggverket ditt.

Branntips.no er ei nasjonal nettside der du kan melde frå til brannvesenet om bekymringsfulle tilhøve

English version

Gebyrsatsar brannvesen - feiing og eldstad

Andre serviceoppdrag utført av feietenesta etter gjeldande B-rundskriv frå KS Prisane er inklusive 25% mva.
Gebyrsatsar brannvesen - feiing og eldstad
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Årleg avgift feiing/tilsyn Feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år per år 670 680
Ekstra feiing, pr pipeløp per gong 670 680
Feiing/tilsyn 2 piper per år 890 900
Kontroll på nyinstallerte eldstader per gong 1 140 1 150
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Utrykning til unødige eller falske alarmar per gong 12 328 12 784
Fylling av brønn med tankbil per fylling 3 955 4 102
Kontrollert nedbrenning av hus per gong 38 784 40 220