Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Feiing og tilsyn fyringsanlegg

Brann- og feiartenesta skal sørgje for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum kvart fjerde år. Kor ofte det skal feiast, avheng av oppvarmingssystem i  bustaden, sotmengd mv. Tenesta gjeld bustad og fritidsbustad.