Austevoll kommune

Melding om ny eldstad

Melding om ny eldstad

Melding om ny eldstad

I følgje forskrift om brannforebygging §2-4 skal eigar melda frå til kommunen når det har vert installert ny eldstad eller vert føreteke andre vesentlege endringar ved fyringsanlegget.

Desse punkta må du sjekka før du sender inn meldinga:

 • Eldstaden er montert etter monteringsanvisning
 • Avstand til brannmur er kontrollert
 • Avstand til brennbart materiell er kontrollert
 • Avstand til tak er kontrollert
 • At det er plate under og forran eldstaden
 • Gulvet må tola vekta av eldstad
 • At det er mogleg å feia
 • Eldstaden har nok tilgong til forbrenningsluft
 • Røykrøyret skal vera montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusenten sine anvisningar
 • Skorsteinen er eigna for tilkopling av den aktuelle eldstaden
 • Skorsteinen har passande dimensjon
 • At du har produktdokumentasjon med monteringsanvisning tilgjengeleg
   

 Meld frå ved å sende inn skjema til kommunen 

Kontaktinfo

Telefon til feiar Roger Tislevoll Almås
Feiar
E-post
Mobil 482 61 082
Hans Petter Bjånesøy
Brannsjef
E-post
Telefon 55 08 10 21
Mobil 971 19 444