Melding om ny eldstad

Eigar skal melda frå til kommunen når det har blitt installert ny eldstad eller det er gjort andre vesentlege endringar ved fyringsanlegget, jamfør forskrift om brannforebygging § 2-4.

Før du sender inn skjema til kommunen må du sjekke at:

 • eldstaden er montert etter monteringsrettleiing
 • avstand til brannmur er kontrollert
 • avstand til brennbart materiell er kontrollert
 • avstand til tak er kontrollert
 • det er plate under og forran eldstaden
 • golve toler vekta av eldstad
 • det er mogleg å feia
 • eldstaden har nok tilgang til forbrenningsluft
 • røykrøyret er montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusenten sine rettleiingar
 • skorsteinen er eigna for tilkopling av den aktuelle eldstaden
 • skorsteinen har passande dimensjon
 • at du har produktdokumentasjon med monteringsrettleiing tilgjengeleg
   

 Meld frå ved å sende inn skjema til kommunen 

Kontaktinfo

Hans Petter Bjånesøy
Brannsjef
E-post
Telefon 55 08 10 21
Mobil 97 11 94 44