Austevoll kommune

Bruksendring

Bruksendring

Bruksendring er å endra bruk av eit rom, bygg, anlegg eller ein eigedom til anna bruk enn det tiltaket/eigedomen er godkjend for. Dette krev normalt søknad og skal godkjennast av kommunen. Det blir skilt mellom varig og tidsbestemt bruksendring.

 


Generell informasjon

Sjå meir informasjon om bruksendring her.

Sjå korleis du søka her.

Kontaktinfo

Plan- og byggesaksavdelinga
E-post
Telefon 55 08 11 00


Våre opningstider er: 
Måndag-onsdag og fredag:
kl. 10:00 til 14:00

Utanfor opningstid kan du sende oss førespurnad per e-post, så skal vi svare deg så snart vi kan.

Opningstider