Austevoll kommune

Må du søka kommunen

Må du søka?

Fra og med 1. juli 2015 kan du bygga og riva ein rekke tiltak utan å søka. Kan du bygga utan, kan du og riva utan søknad. Er tiltaket unnateke søknadsplikt må du hugsa å melda frå til kommunen når du er ferdig.

Må du søka

 

Meir informasjon

Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 11:45 og 12:30 - 15:00

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

Adresse

Austevoll kommune
Birkelandsvegen 2
5392 Storebø