Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Må du søka kommunen

Må du søka?

Fra og med 1. juli 2015 kan du bygga og riva ein rekke tiltak utan å søka. Kan du bygga utan, kan du og riva utan søknad. Er tiltaket unnateke søknadsplikt må du hugsa å melda frå til kommunen når du er ferdig.

Må du søka

 

Meir informasjon

Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 11:45 og 12:30 - 15:00

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

Adresse

Austevoll kommune
Birkelandsvegen 2
5392 Storebø