Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Det er kommunestyret som årleg vedtek eigedomsskatt.

I Austevoll har kommunestyret bestemt at det er eigedomsskatt på det som tidlegare var "verk og bruk". Det er ikkje eigedomsskatt på bustader, fritidseigedommar og øvrig næring.
Omgrepet "verk og bruk" blei teke vekk frå eigedomsskattelova frå og med 2019. Det blei samtidig vedtatt ein overgangsordning med nedtrappingsordning som skal gjere kommunane i stand til å tilpasse seg inntektstapet. Denne ordninga varer fram til 2024.

Regjeringa har lagt ut informasjon om overgangordninga her

Skattelistene blei lagt til offentleg ettersyn 24.2.2022. Klagefrist er 6 veker etter denne dato, 7.4.2022.

Skatteliste for 2022

Anlegg i sjø (PDF, 421 kB)

Anlegg på land (PDF, 420 kB)

Kontaktinfo

Thomas Martin Larsen
Økonomisjef
E-post