Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Klarlegging av grense

Klarlegging av grense

Klarlegging av eksisterande grense vert utført ved ønske om å få målt og merka grense for ein eigedom eller ei grense som ikkje tidlegare er koordinatfesta. Typisk døme er eigedommar vist med sirkel i eigedomskartet der det berre er eit eldre skyldskifte som i tekst forklarer kor grensene går.

Eigar av eigedommen/heimelshavar, eigar av festerett, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søkja om klarlegging av grenser. Fyll ut skjema under, kryss av for grensepåvisning og signer på skjema (hugs å få underskrift frå eventuelt involverte partar på slutten av skjema).

Skjema - Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 226 kB)

Gebyrregulativ plan- og byggesaker (PDF, 535 kB)

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 10:00 - 14:00

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)