Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Korleis seksjonerer du?

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar, slik at fleire kan eiga kvar sin del av bygningen. Endringar av allereie seksjonerte eigedommer kallast reseksjonering.

Du må sende ein søknad til kommunen. Byggesaksavdelinga sender saka vidare til tinglysing om seksjonane utgjer lovlege brukseiningar og alle vedlegg er korrekt utfylte.

Søknadsskjema og rettleiing til søknadsskjema finn du på departementet si heimeside. Det er kun departementet sitt skjema som kan brukast for å søke om seksjonering eller reseksjonering.

Vilkår og krav for seksjonering går fram av eierseksjonsloven §§ 7, 11, 12 og 13, i tillegg til søknadsskjemaet. Vi gjer merksam på nye krav frå 01.01.2018, der vilkåret for seksjonering er at kvar seksjon er ei lovleg etablert bueining etter plan- og bygningslova.