Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Tileigning/erverv av eigedom

Tileigning fast eigedom

Her kjem meir informasjon om erverv av eigedom. Under utvikling.

Konsesjon, erverv, kjøp eigedom