Tileigning fast eigedom

Konsesjon av fast eigedom betyr løyve til erverv av fast eigedom. “Erverv” er eit fellesord for alle måtar ein kan overta ein eigedom på; kjøp, arv, gåve osv. Fast eigedom er til dømes hus, gard eller ubygd tomt, eller andre areal. Kommunen avgjer søknader om konsesjon.

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 10:00 - 14:00

Torsdag: Send førespurnad per e-post då telefon er stengt.

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)