Austevoll kommune

Tileigning/erverv av eigedom

Tileigning fast eigedom

Her kjem meir informasjon om erverv av eigedom. Under utvikling.

Konsesjon, erverv, kjøp eigedom