Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Visning av grense (grensemerking)

Ei klarlegging av eksisterande grense vert gjort når det er behov for å finna eksisterande grenser som ikkje er koordinatbestemt eller der grensemerke for ei tidlegare oppmålt og koordinatbestemt grense er borte. Grensepunkt vert merka og involverte partar vert orienterte.

Dersom det er uklart kor ei eksisterande grense ligg, kan grensa klarleggast ved ein oppmålingsforretning.
Sjå meir informasjon om dette under Klarlegging av grenser.

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 10:00 - 14:00

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)