Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Visning av grense (grensemerking)

Visning av grense (grensemerking)

Ei klarlegging av eksisterande grense vert gjort når det er behov for å finna eksisterande grenser som ikkje er koordinatbestemt eller der grensemerke for ei tidlegare oppmålt og koordinatbestemt grense er borte. Grensepunkt vert merka og involverte partar vert orienterte.

Dersom det er uklart kor ei eksisterande grense ligg, kan grensa klarleggast ved ein oppmålingsforretning.
Sjå meir informasjon om dette under Klarlegging av grenser.

Grensepåvisning

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 10:00 - 14:00

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)