Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Visning av grense (grensemerking)

Visning av grense (grensemerking)

Ei klarlegging av eksisterande grense vert gjort når det er behov for å finna eksisterande grenser som ikkje er koordinatbestemt eller der grensemerke for ei tidlegare oppmålt og koordinatbestemt grense er borte. Grensepunkt vert merka og involverte partar vert orienterte.

Dersom det er uklart kor ei eksisterande grense ligg, kan grensa klarleggast ved ein oppmålingsforretning.
Sjå meir informasjon om dette under Klarlegging av grenser.

Grensepåvisning

Opningstider

Opningstider Plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 11:45 og 12:30 - 15:00

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)

Fann du det du leita etter?