Gebyrregulativ

Handsaming av plan-, bygge-, dele- og dispensasjonssaker er ei gebyrbelagt teneste. Det same gjeld for handsaming av søknad etter forureiningsforskrift og/eller havne- og farvannslov.

Gebyret blir vedteke årleg i eit eige «gebyrregulativ for plan- og byggesaksavdelinga». 

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2024 (PDF, 453 kB)

 

Kontaktinfo

Plan- og byggesaksavdelinga
E-post
Telefon 55 08 11 00


Våre opningstider er: 
Måndag-onsdag og fredag:
kl. 10:00 til 14:00

Utanfor opningstid kan du sende oss førespurnad per e-post, så skal vi svare deg så snart vi kan.